Tot de erfgenamen van Plantage Onoribo behoren zij die in de rechte bloedlijn zitten met een der kopers van Plantage Onoribo.