Een ieder mag een aanvraag voor een stuk grond doen. Het aanvragen gebeurt door een aanvraag formulier  dat beschikbaar is op het secretariaat van onoribo  in te vullen.